obrazek.jpg

O MNĚ

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška se zaměřením na klinickou psychologii), na téže fakultě jsem posléze zahájila i prezenční doktorské studium.


Jsem též frekventantkou pětiletého výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii v rámci Mezinárodního institutu KBT Oddysea (ukončeno r.  2017). Moji práci s klienty v souladu s etickými zásadami profese pravidelně konzultuji s kolegy (supervize). V rámci pregraduálního studia jsem absolvovala několik stáží na různých odborných pracovištích a prošla jsem kvalifikačním kurzem MZČR (Psycholog ve zdravotnictví), který mě opravňuje vykonávat odbornou psychologickou činnost v oblasti zdravotnictví.


Další odborné kurzy různého zaměření, které jsem absolvovala, můžete dohledat v mém životopise (viz. níže). Již při studiu jsem se aktivně začala věnovat psychologické práci a dobrovolnictví, v minulosti jsem externě spolupracovala s agenturou Motiv P, kde jsem se věnovala zejména psychodiagnostice a oblasti rozvoje zaměstnanců.


Od roku 2012 pracuji jako odborný psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně, kde se zabývám především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií. Soukromou praxi realizuji od roku 2015.

Ve volném čase ráda cestuji, věnuji se procházkám v přírodě se svým psím parťákem, maluji, občas sportuji (jóga, kolo, brusle aj.), relaxuji, ráda vařím a věnuji se rodině.