top of page

NABÍDKA SLUŽEB

Calm Sea

PORADENSTVÍ/PSYCHOTERAPIE

Psychologické poradenství/terapie bývá zpravidla dlouhodobější záležitostí, počet setkání se  odvíjí zejména od povahy řešeného problému a přání klienta. Pokud je pro dosažení změny důležité i zapojení jiných osob - obvykle z rodiny, může sezení po vzájemné dohodě probíhat např. v páru, za účasti celé rodiny atp. Při terapii využívám vědecky uznávaného přístupu kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

 • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů jakéhokoli typu (např. nízké sebevědomí, tréma, nespokojenost v profesní oblasti, partnerské neshody, zvažování důležitého životního rozhodnutí, potíže v komunikaci atp.)

 • překonávání traumatických událostí (např. úmrtí blízkého, nehoda, ztráta zaměstnání, rozvod atp.)

 • osobnostní rozvoj

 • krizová intervence

 • psychické poruchy (např. úzkostné poruchy, fobie, deprese, OCD, mentální anorexie a bulimie, obezita, poruchy osobnosti, psychosomatické obtíže, závislosti aj.)

 • výchovné potíže u dětí a dospívajících (např. poruchy chování, ADHD syndrom, PAS aj.)

 • mimořádné nadání u dětí s ním související specifika/obtíže

Seagulls

PSYCHODIAGNOSTIKA


Psychodiagnostika (= soubor postupů a technik složících ke zjištění či měření psychických vlastností a stavů) je obvykle spíše jednorázovou záležitostí - délka vyšetření se odvíjí od cíle diagnostiky. I přesto je třeba počítat s tím, že celý proces může trvat i několik hodin. Po vyšetření obvykle následuje konzultace výsledků či závěrů, na psychodiagnostiku může navazovat další psychologická intervence - dle závěrů či zjištění a společné dohody.


 • diagnostika osobnosti, kognitivních, intelektových schopností

 • kariérní poradenství (v souvislosti s volbou SŠ, VOŠ, VŠ, při zvažování změny zaměstnání, při ztrátě zaměstnání atp.)

 • diagnostika školní zralosti u dětí, poruch učení či chování

 • diagnostika mimořádného nadání u dětí

 • pomoc firmám při výběru, rozvoji zaměstnanců


 • a jiné psychodiagnostické služby dle vzájemné dohody

bottom of page