top of page
Foggy Pier

JAK TO PROBÍHÁ?

- nejprve si spolu definujeme zakázku = tedy o jakou službu se bude jednat (terapie, diagnostika, poradenství, krizová intervence)

- poradenství, diagnostika či krizová intervence se odehárává obykle jednorázově či v několik málo setkáních

- pokud zjistíme, že je váš problém hlubší a bude vyžadovat systematickou práci, pravděpodobně se dohodneme na dlouhodobějším a pravidelném setkávání = psychoterapii, přičemž frekvence setkávání je na dohodě mezi klientem a terapeutem (nejčastěji 1 x týdně, 1 x za 14 dnů či s delšími intervaly dle časových i finančních možností klienta, jeho očekávání od terapie a povaze řešeného problému)

- na sezení pak budeme společně hovořit o vašich potížích a budeme se snažit postupně odhalit jejich příčinu

- následně si společně stanovíme cíl, kterého byste chtěli dosáhnout

- důležitou součástí terapie je navázání vztahu důvěry a pocitu bezpečí v rámci terapeutického procesu (vztah se formuje již od prvního sezení a je obvykle pozitivně posilován v rámci další vzájemné spolupráce)

- každá terapie je "šitá na míru" jednotlivého klienta a jeho potíží, nejde tudíž přesně říci, jaká bude frekvence našich setkávání ani konkrétní terapeutický plán (ten se stanovuje až po pečlivé analýze potíží a stanoveného cíle klienta)
- terapie je však obvykle krátkodobá (mnohdy postačuje 1 až 20 sezení)

- při přáci s klienty a jejich problémy využívám aktuálních vědeckých poznatků o fungování lidské psychiky a psych. obtíží, jejich účinné léčbě
- terapeutický vztah je vždy založen na vzájemné spolupráci (klient je expertem na svoje problémy a terapeut je expertem na jejich řešení), empatii a otevřenosti ze strany terapeuta

- veškeré informace, které mi na našich setkání sdělíte, jsou důvěrné (povinnost zachování mlčenlivosti)

- pokud to bude potřeba, mohu vám doporučit návštěvu dalšího vhodného odborníka nebo spolupracovat s dalšími institucemi (škola, rodina, lékaři aj.)
- naším konečným cílem v ideálním případě bude dosažení vaší samostatnosti či vyřešení problému, který vás trápí (spokojený klient se již nevrací a umí si se svými problémy poradit sám)

bottom of page